MexproM


Taxatie MexproM

Taxatie pleziervaart

EMCI             EMCI - Yachtsurveyor
EMCI EMCI - Yachtsurveyor

Taxatie

In de pleziervaart maakt men onderscheid tussen een taxatieverslag en een taxatierapport.

Taxatieverslag
Een taxatieverslag is een informele waarde schatting. Het verslag bevat geen onderbouwen en heeft nauwelijks juridische werking. Het verslag is bedoeld als vrijblijvende indicatie bijvoorbeeld met betrekking tot een periodieke evaluatie van de verzekerde waarde of een indicatie van de waarde voor aan- of verkoop. Een taxatieverslag is alleen mogelijk bij een aan- of verkoopkeuring. Voor het tarief van het taxatieverslag klik hier.

Taxatierapport
Een taxatierapport is een onderbouwde waardebepaling, waaraan de eigenaar van het rapport een andere, daartoe door de eigenaar gemachtigde derde, zoals een financiële instelling, rechten kunnen ontleden. Het rapport wordt gebruikt binnen procedures zoals het verkrijgen van financiering of afwikkeling van boedelscheiding.

De onderbouwing in het taxatierapport bestaat uit taxatie inspectie, document & certificaat onderzoek en marktonderzoek. De bevindingen uit deze onderzoeken worden door de taxateur gewogen en aangevuld met diens specifieke kennis en ervaring.

De taxatie zal verwerkt worden in het taxatierapport. Deze rapportage bevat een keuringsverklaring, de grondslag voor de taxatie, de taxatiewaarden en een taxatieverklaring.

Het taxeren van pleziervaartuigen gebeurt om diverse redenen. In het ene geval wilt u zelf inzicht krijgen in de waarde van een vaartuig en in andere gevallen willen externe partijen de waarde van het vaartuig kennen.
Redenen om een taxatie te laten uitvoeren zijn: Het uitvoeren van een taxatie van uw schip behoort ook tot de diensten die MexproM aanbiedt. Voor het tarief van de taxatie klik hier.

Contact

Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14
aankoopkeuring boot


Download hier de algemene voorwaarden.

Download hier de privacy verklaring.

EMCI
Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14