MexproM


Smeerolie analyse MexproM

Smeerolie analyse

EMCI             EMCI - Yachtsurveyor
EMCI EMCI - Yachtsurveyor

Smeerolie Analyse

Een smeerolie analyse kan veel over de conditie van de motor vertellen zonder de motor (deels) te demonteren. Het monster wordt onderzocht op metalen, brandstof verontreiniging, roet, koelvloeistof & water en silicium.

Het metaal gehalte (onder andere zink, lood, chroom, ijzer, nikkel) geven informatie over de interne slijtage van de motor.
Verontreiniging van de olie met brandstof verdunt de olie zodat ze een deel van haar smerende werking verliest waardoor slijtage kan ontstaan. Indien de olie is verontreinigd met brandstof kan dit wijzen op defecte verstuivers, verkeerde afstelling of lekkage.
Roet in het monster kan betrekking hebben op een te lang verversingsinterval maar kan ook een indicatie zijn van een slechte compressie. Indien de analyse een te hoge hoeveelheid koelvloeistof of water weergeeft is er naar alle waarschijnlijkheid een lekkage. Aangezien beide vloeistoffen agressief voor de motor zijn is het van belang dit vroeg vast te stellen en te verhelpen.
Vervuiling van buitenaf wordt aangegeven door het silicium gehalte. Indien het silicium gehalte te hoog is kan een slecht werkend luchtfilter de oorzaak zijn.

De smeerolie analyse werkt als volgt:
Er wordt uit het carter een oliemonster genomen (ongeveer 100 ml). De olie wordt met een pomp opgezogen via de peilstok opening. Om een goed monster te krijgen moet de motor even gedraaid hebben aleer het monster te nemen. Tevens is het aan te raden dat de olie al 20 draaiuren meegaat. Het heeft immers geen nut om een monster te analyseren van nieuwe olie of van olie die niet door heel de motor is gespoeld.
Het monster wordt opgestuurd en in het lab geanalyseerd. Dit duurt ongeveer 10 – 15 werkdagen.
De uitslag van de analyse bestaat uit een analyserapport en een begeleidend schrijven waarin de analyse wordt verwoord naar mogelijke gebreken en hoe deze verder te onderzoeken of op te lossen. Deze uitslag wordt digitaal naar de aanvragen toegezonden.

Afhankelijk van de staat van de motor, de onderhoudsgeschiedenis en de leeftijd van de motor kan de smeerolie analyse duidelijkheid geven over de conditie van de motor. Naast een analyse van de smeerolie van de motor, kan deze analyse ook op de olie van de keerkoppeling worden toegepast.
MexproM kan deze smeerolie analyse voor ieder pleziervaartuig verzorgen. Voor het tarief voor de smeerolie analyse klik hier.

Contact

Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14
aankoopkeuring boot


Download hier de algemene voorwaarden.

Download hier de privacy verklaring.

EMCI
Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14