MexproM


Gasinstallatie keuring MexproM

Gasinstallatie keuring

Gasinstallatie keuring van uw pleziervaartuig

De kwaliteit en aanleg van gasinstallaties aan boord van schepen laat nog vaak te wensen over. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Vaak zijn de onvolkomenheden aan de gasinstallatie eenvoudig op te lossen. Het in kaart brengen van de gebreken gebeurt tijdens een gasinstallatie keuring. Aangeraden wordt de keuring periodiek te laten uitvoeren door een erkend bedrijf.
De eisen, waar een gasinstallatie aan boord van pleziervaartuigen aan moet voldoen, zijn vastgelegd in de Europese norm ISO 10239. Deze Europese norm is door Nederland overgenomen als NEN-EN-ISO 10239.
MexproM is door het NJI (Nederlandse Jachtbouw Industrie, zie www.jachtbouw.nl) gecertificeerd de gasinstallatie keuring uit te voeren conform bovenstaande norm.

De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van een standaard checklijst, waardoor ongeveer 50 punten van de installatie gecontroleerd worden. Voldoet de gasinstallatie aan de eisen dan wordt er een certificaat afgegeven en een sticker in de gas bun / flessenkast aangebracht.
Voldoet de installatie niet aan de eisen dan wordt advies gegeven op welke punten de installatie aangepast dient te worden en kan er, na aanpassing, een herkeuring plaats vinden.


De 50 controlepunten van de installatie zijn onderverdeeld in 9 hoofdgroepen te weten:
De kosten voor een gasinstallatie keuring zijn afhankelijk van het aantal gebruikers, de leeftijd van het schip, het al dan niet CE gecertificeerd zijn van het schip. Ook is het van belang of de gasinstallatie al eens door MexproM is gekeurd of dat het gaat om een start keuring.
           Tijdens de keuring kan de inspecteur, na toestemming van de opdrachtgever, kleine werkzaamheden / vervangingen uitvoeren. Denk aan het vervangen van een gasslang of regulator die niet meer aan de norm voldoet.

EMCI Het NJI hecht grote waarde aan de veiligheid op de pleziervaart. Om dit op het gebied van de gasinstallatie te bewerkstelligen heeft het NJI naast de training en certificering van keurmeesters een onafhankelijke instantie, het EMCI (European Maritime Certification Institute, zie emci-register.com) aangesteld om de keurmeesters te controleren door middel van steekproefsgewijs gekeurde installaties te inspecteren.

Contact

Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14
aankoopkeuring boot


Download hier de algemene voorwaarden.

Download hier de privacy verklaring.

EMCI
Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14