MexproM


Diktemeting MexproM

Diktemeting

Algehele dikte meeting

De dikte meeting, in vele gevallen ook vlakdikte meeting genoemd, wordt uitgevoerd om een inzicht te krijgen in de plaatdikte van een stalen of aluminium scheepshuid. Een te dunne huid zal de scheepsconstructie als geheel verzwakken maar kan ook plaatselijk tot lekkages leiden.
Ook zijn er verzekeringsmaatschappijen die eisen stellen ten aanzien van een minimale plaatdikte van een stalen of aluminium jacht.

Corrosie is een van de belangrijkste oorzaken van de plaatdiktereductie. Corrosie is een natuurlijke chemische aantasting van materialen doordat de omgeving op hun inwerkt. Corrosie is er in vele vormen. Voor stalen en aluminium jachten zijn de meest voorkomende vormen van corrosie:
1. Elektrochemische corrosie.
Hierbij gaat het om het oxideren (roesten) van het materiaal door de chemische reactie tussen het materiaal en zuurstof. De roest van een stalen plaat is poreus en gaat door zolang er zuurstof aanwezig is. Dit in tegenstelling tot het roesten van een aluminium huid. Aluminiumoxide vormt hier een beschermende laag.
2. Galvanische corrosie
Door het spanningsverschil van 2 metalen in een geleidende (waterige) omgeving gaat er een stroomlopen. Het minst edele metaal zal door opoffering proberen het spanningsverschil te neutraliseren.
3. Zwerfstroom corrosie.
Een zwerfstroom is een elektrische stroom die, onbedoeld, in het milieu komt en geheel of gedeeltelijk naar de aardbodem terugvloeit. De zwerfstroom gaat als een 2de metaal werken en de metalen van het jacht worden opgeofferd. Deze vorm van corrosie gaat zeer snel en is terug te zien in vorm van lokaal putten in het plaatvlak.
4. Bacteriële corrosie.
Er zijn verschillende bacteriën die staal kunnen aantasten. Meestal gaat dit onder zuurstofloze, rottende omstandigheden. Vooral in water vervuild met sulfaten komen deze bacteriën voor.

EMCI                 EMCI - Yachtsurveyor
EMCI EMCI - Yachtsurveyor

Elke vorm van corrosie is te voorkomen, zeker als men weet welk type corrosie er optreed. Corrosie is niet te behandelen. Een te dunne plaat zal vervangen of gedubbeld moeten worden. Bij een niet te diepe put in een plaatveld zou men oplassen nog kunnen overwegen.
Het is dus van belang dat u inzicht heeft in de plaatdikten van het onderwaterschip van uw jacht. Daarom is een periodieke dikte meting, bijvoorbeeld elke 5 jaar, aan te raden.

Hoe gaat de dikte meting in zijn werk?
Voordat er met de diktemeeting begonnen wordt vindt er eerst een inspectie van de scheepshuid plaats. Dit gebeurt zowel aan de buitenkant als, waar mogelijk, aan de binnenkant.
Bij de inspectie aan de binnenzijde van de huid krijgen de kettingbak, vlak, bilge en plaatsen waar lood of cement aanwezig is speciale aandacht. Roestvorming aan de binnenzijde kan niet gemeten worden met de ultrasone diktemeting van de buitenzijde van het schip.

Aan de hand van een fictief raster op de buitenhuid worden zo’n 80 tot 100 metingen uitgevoerd. Het raster zorgt ervoor dat de meetresultaten zoals weergegeven in de rapportage herleidbaar zijn naar de romp van het schip. Locaties die niet op een rasterpunt liggen maar aanleiding geven tot zorg zullen zeker ook meegenomen worden.

In tegenstelling tot de zeevaart en de binnenvaart kent de pleziervaart geen richtlijnen voor de minimale huid dikte. Wel zijn er diverse verzekeringsmaatschappijen die een minimum dikte hanteren van bijvoorbeeld 3 mm of maximaal 25% reductie van de originele plaatdikte.
Tevens is het gebruik van dubbelplaten in de pleziervaart toegestaan, dit ook weer in tegenstelling tot de zeevaart en binnenvaart. Het spreekt voor zichzelf dat er geen uitspraak gedaan kan worden over de dikte van de huidplaat onder de dubbelplaat.

Mexprom gebruikt voor het uitvoeren van de diktemeting een ultrasoon meter, de Mitech MT180, welke in staat is door een verflaag van 1 mm heen te meten. Het onderliggende staal moet dan minimaal 3 mm dik zijn. Het voordeel hiervan is dat in vele omstandigheden het verfsysteem van het onderwaterschip in takt blijft aangezien er geen kaal staal nodig is voor de meting.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, bij twijfel of op verzoek wordt de verflaag verwijderd voor de meting.

Als service wordt tijdens de algehele dikte meeting ook de hele conditie van het onderwaterschip bekeken en vastgelegd in de rapportage. Denk hierbij aan het verfsysteem, de anodes, de schroef, de boegschroef, de hekschroef, het roer en de spelingen van schroefas en roer in hun lagering.

Tijdens de aan- of verkoopkeuring wordt er een beperkte dikte metingen uitgevoerd.
Afhankelijk van de conditie van het onderwaterschip worden de meest opportune locaties gekozen voor de meting.
Natuurlijk kan men, mocht daar aanleiding voor zijn, ook een algehele diktemeting laten uitvoeren tijdens de aan- of verkoopkeuring. Men dient dan wel rekening te houden met een langere tijdsduur van de keuring en een aangepast tarief.

Contact

Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14
aankoopkeuring boot


Download hier de algemene voorwaarden.

Download hier de privacy verklaring.

EMCI
Lavendelberg 57
4708 LG  Roosendaal
Nederland
Telefoon: +31 6 2240 7423
Email: info@MexproM.nl
Web www.MexproM.nl
Linkedin LinkedIn
KVK 77906659
BTW NL003261998B14